Monday, 22 July 2013

Đánh dấu chữ Việt bằng iPad / iPhone

Hồng Lĩnh :: 

hiều bạn đọc Việt Luận đã dùng iPhone và iPad. Các bạn đã quen với bàn đánh chữ khi ẩn khi hiện trên màn ảnh. Đây là bàn đánh chữ ảo nên nó chỉ hiện lên khi ta cần đến.
Hơn nữa bàn đánh chữ này nhỏ hơn bàn đánh chữ bình thường nên được chia ra làm nhiều tầng. Tầng đánh chữ ABC khi ta bấm vào nút ABC. Tầng đánh chữ hoa khi bấn vào nút ^ (shift). Tầng đánh số và ký‎ hiệu khi ta bấm vào chữ nút.?123. Và tầng đánh dấu hiệu khi ta bấm vào nút #+=.


Bàn phím đánh chữ của iPad khi ta dí ngón tay lên chữ A và chữ O


Vì chia ra thành nhiều tầng, nên có thể chúng ta luống cuống khi tìm một hai chữ cái hay dấu hiệu. Tuần này Hồng Lĩnh xin giới thiệu vài mánh nhỏ giúp người dùng iPhone / iPad đánh chữ nhanh hơn.
1. Muốn đánh dấu chữ Việt bạn đọc có thể vào Settings > Keyboards > Add New Keyboard. Rồi chọn Vietnamese. Bạn đọc dễ dàng chuyển keyboard từ English sang Vienamese bằng cách bấm vào nút có hình quả địa cầu. Nhìn vào thanh cách (space) bạn đọc sẽ thấy chữ English hoặc Tiếng Việt. Đơn giản có vậy thôi.
2. Tuy nhiên thỉnh thoảng bạn đọc chỉ muốn đánh thêm một dấu trên (hay dưới) một chữ cái mà thôi. Thí dụ đánh chữ Ç trong chữ Pháp. Trong trường hợp này có lẽ ta không cần gắn thêm keyboard chữ Pháp mà dùng mành nhỏ này:
Khi đánh chữ c thì dí ngón tay hơn lâu một chút trên nút chữ c này. Một khung nhỏ sẽ hiện lên bên trên nút chữ C và ta chọn Ç cho chữ FRANÇAISE.

Các chữ C trên bàn phím đánh chữ  của iPad hiện lên khi ta dí ngón ngay vào  nút chữ C

Cũng như thế, khi muốn thêm dấu cho chữ a thì dí ngón tay hơn lâu hơn một chút trên nút chữ a.

Mời bạn đọc thử và chia kinh nghiệm cho bà con cùng học hỏi.

Hồng Lĩnh

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.