Sunday, 28 April 2013

Thứ Bảy 26.4.1975

C ộng Sản tấn công vào trường Thiết Giáp và căn cứ Nước Trong, Long Thành. Đường 15 nối Sài gòn với Vũng Tàu bị cắt đứt. Sau ba ngày không dứt được điểm, Cộng Sản bỏ căn cứ này mà tiến về Sài gòn.
Cùng ngày, Cộng Sản Bắc Việt tiến quân đến gần sát Thành Tuy Hạ là kho đạn của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tình hình tại Sài gòn trở nên nguy kịch.

Cùng ngày, đụng độ giữa Việt Nam Cộng Hoà với đặc công Cộng Sản Bắt Việt tại Tân Cảng, cầu Xa Lộ và đài ra đa Phú Lâm.
Cùng ngày, Cộng Sản đánh vào yếu khu Trảng Bom.
Cùng ngày, tổng thống Trần Văn Hương điều trần trước lưỡng viện quốc hội và đưa ra hai vấn đề:
- Nếu quốc hội đồng ý, ông sẽ trao quyền cho Dương văn Minh.
- Nếu quốc hội đồng ý ông sẽ chỉ định thành lập chính phủ thương thuyết với CSBV trong tinh thần hòa giải hòa hợp để vãn hồi hòa bình cho đất nước.
Trước lưỡng viện quốc hội, tổng thống Hương nói:


2604 TranVanHuong

Tổng thống Trần Văn Hương
(hình http://vinhdanhquanlucvietnamconghoa.
blogspot.com)

"Nếu Cộng Sản đưa ra điều kiện của kẻ thắng cho người bại trận, thì không còn cách gì hơn là nếu được, chúng ta cứ việc chiến đấu đến cùng...
Chừng đó dẫu Sài Gòn này có biến thành biển máu, tôi nghĩ rằng người Việt Nam vì thể diện mình không thể nào mà từ chối được, trừ một số người mới chấp nhận cái chuyện đó... VNCH có thể phải chịu một vài điều kiện khó khăn đau đớn, nhưng điều kiện đó không phải là những bước hoàn toàn để đầu hàng. 
Nếu thương thuyết để đầu hàng thì thương thuyết gì nữa, thà là chết, chiến đấu đến cùng...chớ không thể chấp nhận đầu hàng được”. 
(Diễn văn của TT. Trần văn Hương đọc trước quốc hội ngày 26/4/75).
Cùng ngày, các hãng hàng không nước ngoài đổi hướng tất cả các chuyến bay quá cảnh Tân Sơn Nhất và hủy bỏ hầu hết các chuyến bay đến và bay đi từ Sài Gòn.
Og3t

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.