Wednesday, 10 April 2013

Tần Quỳnh khóc bạn! 2

Bài này có phần và được tác giả đánh số 1, 2 và 3.
Tần Quỳnh khóc bạn! số 1 bắt đầu bằng chuyện Mỹ.
Tần Quỳnh khóc bạn! số 2 kể chuyện chú Ba thời xưa.
Tần Quỳnh khóc bạn! số 3 trở lại chuyện xảy ra cũng ở Mỹ. Nhưng là Mỹ Tho.
Blog Việt Luận sẽ đăng làm ba kỳ.
Kính mời
Mời đọc:
Tần Quỳnh khóc bạn! số 1
dxt.

2.
Mỹ là vậy, còn Tàu, cũng là dân chơi, cũng có tình bằng hữu. nghĩa kim bằng nhưng là dân chơi kiểu Mao Xếnh Xáng. Hàn vi thì chia ngọt sẻ bùi. Lên ngôi cửu ngũ thì quay lại ‘thịt’ mấy thằng bạn cũ. Chú Ba chơi bạn hơi bị ‘láu cá!’; chỉ chịu chơi nửa mùa lúc nghèo, lúc giàu thì nghỉ chơi! So lại không bằng mấy thằng ‘cowboy’ Mỹ Quốc.


Màn cảm động và hùng tráng trong tuồng
“Tống tửu Đơn Hùng Tín”.
(Hình http://rfavietnam.wordpress.com/)
Hãy xem chuyện Đơn Hùng Tín, Tần Thúc Bảo còn gọi là Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim và La Thành.
Đơn Hùng Tín là dân chơi thứ thiệt đã từng bán cả con ngựa, tỉ như chiếc xe hơi bây giờ, mà giúp Tần Quỳnh qua cơn túng ngặt. Dẫu cũng cắt máu ăn thề ở Tam Hiền Quán kết nghĩa đệ huynh mà sau nầy vì công danh sự nghiệp mà La Thành nở xuống gươm chặt lấy thủ cấp của bạn hiền.
Tần Quỳnh đã than thở nghe não lòng biết mấy: 
“Nghe hung tín nhị ca đà thọ khổn, Hồng Đào Sơn em quay ngựa trở về đây. Kìa, giữa pháp trường cát bụi mịt mù bay. Quân đao phủ sắp ra tay hành quyết.
Khoan khoan, hãy để anh cạn phân đừng vội giết oan một trang hào kiệt, nghe lời anh đình thủ bớ La Thành! Thôi rồi! Một lưỡi gươm đưa đã dứt mạng anh hùng!... Chén rượu năm xưa kết giao tình bạn hữu, chén rượu ngày nay đứt đoạn nghĩa kim bằng.”
Tay La Thành nầy tệ thiệt! Trước khi đem Đơn Nhị Ca ra pháp trường xử trảm còn bày cái trò Tống tửu Đơn Hùng Tín. Rót rượu cho Nhị Ca mình uống, Đơn Nhị Ca chê là thằng phản bạn, không thèm uống. Sao không biết mắc cỡ mà nỡ lòng nào giết quách nó đi. Thiệt là vong thề bội nghĩa!
Do đó từ thời La Thành ‘hành…quyết’ Đơn Hùng Tín tới Mao Xếnh Xáng ‘táng’ Lưu Thiếu Kỳ, Mao Chủ Tịch ‘thịt’ Lâm Bưu… hình như nghĩa kim bằng của mấy Chú Ba gần cả ngàn năm vẫn ‘vũ như cẩn’?!
dxt.

Mời đọc:
Tần Quỳnh khóc bạn! 1
Sẽ đăng:
Tần Quỳnh khóc bạn! 3

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.